Gülpınar Kültürü
Gülpınar Kültürü

9006 .kez Okundu

KÜLTÜR ve SANAT
       Kasabamız coğrafi durumu itibariyle son yıllarda çeşitli sahalarda yapılan yatırım çalışmaları sonucunda iktisadi ve kültürel yönden kalkınmaya başlayan, bunun neticesi olarak sosyal yapısı süratle gelişen bir belde durumunu göstermektedir. Değişen hayat şarlarına seri şekilde ayak uydurarak, medeni ihtiyaçlarını karşılıma ve bunlara yenilerini ekleme hususunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir.

       Özellikle haberleşme, yol, su, elektrik, sağlık ve buna benzer birçok ihtiyaçlarını çağın gereksinimlerine cevap verecek duruma getirerek örnek kasabalar içerisine girmek çabasındadır. Kasabamızda halkın yaşayış şekli tipik köy yaşantısı olmakla birlikte, son yıllarda ülkemiz genelinde görülen sosyal yaşantı şekilleri kasabamızı da etkilemektedir. Kadın erkek arasında farklılıklar özellikle bağ, bahçe ve hasat işlerinde pek görülmemekle birlikte, aile içerisinde erkeğin yeri kadına nazaran daha ön planda gelmektedir. Kadında ailenin düzenleyicisi ve erkeğin yardımcısıdır.
       Kasabamızda halkın büyük bir kısmı Yurt dışında işçi olarak çalışmaktadır. Hemen hemen her aileden bir veyabirkaç kişi, hatta bazı ailelerin tamamı geçimini Yurt dışında değişik ülkelerde çalışarak sağlamaktadır.
       Kasabamızda evlenme olayı genellikle görücü usulü ile olmaktadır. Kız alıp-kız verme olayında başlık parası olmamakla birlikte, özellikle kız tarafının takı isteği fazla olduğundan erkek tarafı maddi yönden büyük sıkıntılara düşürmektedir. Bunun sonucunda çoğu zaman kız kaçırmaları olmaktadır. Kasabamızda halkın büyük bir kısmı toprak kemer evlerde, yurt dışında çalışanların çoğu ise betonarme evlerde otarmaktadır.
Köyün Düğünleri
       Kasabada düğünler Perşembe günü başlar. Oğlan evine gelen davetliler çay ve şeker getirerek hayırlı olsun derler. Sabah kız başı günüdür. Gelinin ablaları gelinin başını yıkar, daha sonra gelinin başı bir evde yapılır. Çarşamba günü sabah, hem kız evi, hem de erkek evi “Sini” hazırlar. Sini bir kalbur çörek, bir kalbur simittir. Bunlar bir araya getirilerek damat giydirilir. Damadın akrabalarından biri güvey kondurur. Damadı evine alır, Damat, güvey konan evden sorulur, aynı gün öğle üzeri oğlan evinden gelen kadınlar (Yengeler) kız evinde hazırlanan yemekten yerler ve şerbet içerler. Daha sonra herkes evine gider. Oğlan evi kınasını ve çöreğini alarak kız evine kınaya gider. Kınada damadın bacıları, akşam kız evinde sabaha kadar kalırlar. Sabah oğlan evine yeniden gidilir. Öğleye doğru oğlan evinden yengeler daha sonra kız evine gelir. Gelini kız evinden çıkarırlar. Daha sonra musallaya gelinir, burada hoca ile beraber dua ederler. Duadan sonra gelini oğlan evine getirirler. Gelin arabadan inmeden damadın babası ve annesi geline bağış yaparlar. Bağışlar genelde tarla veya büyükbaş hayvanıdır.
       Gelin arabadan iner, avluya bir masa kurulur. Gelin ve damat masa etrafında dalaşırlar. Dolaşmadan sonra takı düzenlenir. Gelin damat ile beraber yatsı namazına götürür. Namazdan sonra cemaatle birlikte gelen damat, büyüklerin ellerini öper. Düğünlerde genelde çek deveci diye anılan şarkı söylenir. Bu şarkı bu yörenin en hoşa giden şarkısıdır

 
Aksaray Gülpınar
Belediyesi
2020 © Gülpınar Belediyesi               +90 382 434 21 03             info@gulpinar.bel.tr             Adres: Tuzla Mah.Cumhuriyet Cad. No:4 Gülağaç / Aksaray